Wat doen banken met mijn bkr code

Wat doen banken met mijn BKR registratie?

Zodra je een lening op hypotheek bij de bank of een krediet verlener wilt afsluiten, krijg je te maken met je eigen krediet verleden. Juist zij zijn geïnteresseerd in hoe je eerder bent omgegaan met leningen en financieringen en nog belangrijker of je in financiële problemen bent gekomen. Op basis van deze inschatting wordt bepaald of je een geschikte en betrouwbare kandidaat bent om een krediet te verstrekken. Wat houdt nu deze BKR registratie in? En wat voor invloed heeft een BKR registratie met codering op je toekomstige krediet aanvragen?

Wat houd nu een BKR registratie in?

Op het moment dat je een krediet lening aangaat wordt je geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel, ook wel het BKR genoemd. In principe is er dan niets aan de hand. Het is een register waarin wordt vermeld hoe hoog je krediet lening is. Wanneer er echter problemen worden geconstateerd zoals achterstand op betalingen, wordt dit eveneens geregistreerd middels een codering. De codering geldt als waarschuwingssignaal voor krediet verstrekkers en banken. Naarmate de ernst van jou financiële omstandigheden groot is, zul je eveneens een zware registratie code krijgen. Mocht je na codering je verlichtingen netjes nakomen en mogelijk afbetalen krijg je een lichte codering. Na afbetaling blijft de BKR codering wel 5 jaar achter je naam staan.

Wat doet de bank?

Zodra je bij de bank (mogelijk tezamen met een BKR krediet adviseur) een krediet aanvraag doet voor een lening of hypotheek wil de bank inzage in jou krediet situatie. Dat houdt in je huidige inkomsten, je inkomsten in het verleden alsmede de maandelijkse lasten die je tot op heden hebt. Een handige indicator voor de bank is het raadplegen van het BKR register. Tezamen met alle informatie die je aan de bank verstrekt omtrent je inkomsten en uitgaven beoordeeld de bank in hoeverre je een risico bent. Mocht het risico hoog zijn kan het zijn dat een lening of hypotheek niet wordt toegekend. Is je BKR registratie schoon van coderingen is het oordeel snel positief en kan het krediet je redelijk snel worden toegekend.

Lichte of zware BKR codering

Wanneer je een lening of hypotheek wilt afsluiten echter je staat bij het BKR gecodeerd, is het van belang dat deze gering van zwaarte is. Een lichte codering houdt in dat je positief meewerkt aan het oplossen van je betalingsachterstand en de omvang van de betalingsachterstand eveneens gering is. In deze situatie kun je zondermeer een krediet toegekend krijgen. Je zult mogelijk een hogere rente vergoeding moeten betalen. Tevens kunnen aanvullende eisen door de krediet verlener worden gesteld. Mocht je een zware codering hebben, laat je dan uitvoering informeren door een BKR hypotheek adviseur omtrent de mogelijkheden.

Achterstand met BKR codering

Mocht je snel je codering willen opschonen en de betalingsachterstand in één keer willen aflossen houd dan het volgende in je achterhoofd. Bij tussentijdse aflossing van de gehele schuld pleeg je contractbreuk. Consequentie daarvan is in veel gevallen dat de BKR codering langer dan de normale 5 jaar achter je naam blijft staan. Wil je dus in de toekomst een extra krediet financiering aangaan, wordt jou financiele situatie na 5 jaar eveneens kritisch onder de loep genomen. Hier valt dus af te wegen of het verstandig is om tussentijds of juist niet tussentijds de volledige lening af te lossen.

Copyright 2021 bkr-hypotheek.me