Bkr check bij hypotheek afsluiten

BKR check bij hypotheek afsluiten

Om de aanschaf van je woning te financieren is het gewoonlijk dat je een hypotheek afsluit. In de meeste gevallen kom je terecht bij een bank of krediet verlener. Omdat zij jou een aanzienlijk bedrag aan krediet verstrekken, wil de bank zekerheid of je als lener aan je maandelijkse verplichten kunt voldoen. Daartoe worden je maandelijkse inkomsten en lasten vergeleken alsmede wordt beoordeeld of je de nieuwe lasten kunt dragen. Tevens wordt door de bank een krediet check van je verleden gedaan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Wat houdt deze check nou eigenlijk in en waartoe dient deze check?

BKR check, wat houdt dit eigenlijk in?

Elke krediet transactie en krediet lening die je aangaat, wordt geregistreerd bij het BKR. Zodoende staat praktisch iedereen in Nederland geregistreerd bij het BKR. In dit register kunnen banken dus zien wat voor krediet verleden je hebt, en of je daarbij in de problemen bent gekomen. Mocht je een betalingsachterstand hebben, wordt dit eveneens geregistreerd met een codering. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt je licht of zwaar gecodeerd. Met een BKR check bij het afsluiten van je hypotheek krijgen banken dus inzicht in jou financiële mogelijkheden en jou risico profiel. Op basis van deze gegevens beoordeeld de krediet verlener jou situatie en of je dus in aanmerking komt voor een hypotheek lening.

BKR gecodeerd, wat nu?

Mocht je gecodeerd staan bij het BKR dan is het afhankelijk van de zwaarte van de codering of je een hypotheek verstrekt krijgt. Bovendien is de reden van de codering (jou motivatie) eveneens van belang. Bij een lichte codering bestaat er een goede kans dat een zogeheten BKR hypotheek lening wordt afgesloten. Daartoe neem je een BKR adviseur in de arm. Hij kan je uitvoerig adviseren omtrent jou mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. In gevallen dat je zwaarder staat gecodeerd dient jou situatie uitvoerig onderzocht te worden. De mogelijkheden worden dan zonder meer beperkt omdat je als risicovol wordt beschouwd. De bank wil namelijk zekerheid hebben omtrent het verkrijgen van de maandelijkse rente en de uiteindelijke aflossing van het leenbedrag.

BKR check en maandelijkse lasten

Middels de BKR check wordt jou risico profiel geanalyseerd. De krediet verstrekker wil zekerheid of je aan je maandelijkse verplichtingen kunt voldoen. Dit houdt in dat je naast je huidige lasten de aanvullende lasten kunt dragen. Heb je een BKR codering dan zijn jou omstandigheden minder gunstig. Om je codering minder zwaar te laten wegen, zul je netjes aan je verplichtingen moeten voldoen. Eveneens zul je een achterstand in betaling moeten opschonen. Heb je je situatie verbeterd, beoordeeld de bank of je naast deze maandelijkse lasten de aanvullende lasten kunt dragen. Omdat de rente stand bij een BKR hypotheek lening hoger is dan normaal, zal het leenbaar bedrag eveneens lager uitvallen.

Maandelijkse rente en aflossing

Wanneer de bank je situatie positief heeft beoordeeld kun je een “BKR” hypotheek afsluiten. Sta je niet BKR geregistreerd, heb je ruime keus bij een hypotheek afsluiten. Wil je over de looptijd tussentijds de hypotheek oversluiten? Of wil je een constructie waarbij middels krediet opbouw na looptijd je gehele schuld in één keer wordt afgelost. Verschillende typen hypotheken hebben verschillende rentestanden en variëren eveneens in rente stand.

Een uitgebreid vergelijk is verstandig. Bij de verschillende opties moet je overigens het belastingsvoordeel mee laten wegen, omdat dit een aardige maandelijkse lasten verlichting kan opleveren. Sta je wel BKR geregistreerd is de keus in hypotheek vormen beperkt omdat de bank minder risico wil lopen. Belangrijk is dat je de maandelijkse rente en aflossing danwel kredietopbouwkosten kunt dragen. Ook binnen de BKR hypotheken heb je belastingvoordeel over de betaalde rente.

Copyright 2021 bkr-hypotheek.me