Hypotheek aflossen BKR

Hypotheek aflossen BKR

Iedere krediet nemer met een hypotheek schuld lost met medeweten van het BKR af. Je hypotheek schuld staat namelijk altijd geregistreerd bij het BKR. Naast de gewone aflossing zijn er eveneens omstandigheden waarbij het BKR een codering toepast. Dit houdt in dat er een betalings achterstand is opgelopen. Juist deze codering wordt toegepast om krediet verstrekkers te waarschuwen voor jou situatie. Toch wil je je hypotheek lening aflossen, ook al sta je gecodeerd. In principe is dit zonde rmeer mogelijk omdat de krediet leverancier zijn geld graag terug wil zien. Hoe los je eigenlijk je hypotheek af en hoe verloopt dit tezamen BKR codering?

BKR codering

Het kan inderdaad zijn dat je een BKR codering hebt opgelopen, echter dat wil nog niet betekenen dat je gedwongen moet afbetalen. Uiteraard moet je simpelweg aan je verplichtingen voldoen. Voldoe je daaraan dan zal de codering eveneens veranderen van zwaar naar meer licht wegens jou goede pogingen om jou betalingsachterstand te corrigeren. Zonder codering betaal je je maandelijkse reguliere lasten. Deze maandelijkse lasten worden gedefiniëerd door het type hypotheek dat je hebt afgesloten. Met codering kan het zijn dat door de krediet verstrekker aanvullende eisen worden gesteld. Uiteindelijk is het in ieders belang dat je BKR hypotheek netjes wordt afgelost.

Aflossen BKR hypotheek

Het aflossen van je BKR hypotheek is conform het type hypotheek dat je hebt afgesloten. Met een spaar-, verzekerings, beleg hypotheek, enzovoorts los je na looptijd (gewoonlijk 30 jaar) in één keer het gehele bedrag af. Daarbij zijn de maandelijkse kosten voornamelijk rente kosten en een inleg dat de kapitaalopbouw moet waarborgen. Bij een annuïteiten of aflossingshypotheek betaal je rente in combinatie met een maandelijkse aflossing. (Zie voor andere hypotheekvormen op internet). Het enige verschil met een reguliere hypotheek kan zijn dat de te vergoeden rente bij je BKR hyptheek hoger ligt en daardoor het beschikbaar gestelde bedrag voor je hypotheek lager is dan normaal. Mocht je ten tijde van het afsluiten van de BKR hypotheek eveneens andere zware maandelijkse lasten hebben (overige schulden), zal dit eveneens een negatief effect hebben op het beschikbaar gestelde bedrag van je hypotheek.

Geen risicovolle kapitaal opbouw bij BKR hypotheek

Mocht je een zware codering hebben, kan het zijn dat meer risicovolle hypotheekvormen jou niet worden toegekend. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan beleggings- of aandelenhypotheken. De krediet verlener wil gegarandeerde zekerheid hebben dat je na looptijd je BKR hypotheeklening kunt aflossen. Aandelen afhankelijke hypotheekvormen bieden daartoe echter geen soelaas. De BKR hypotheek verstrekker zal eerder kijken naar traditionele hypotheekvormen danwel een hypotheekvorm waarbij je BKR hypotheek gegarandeerd wordt afgelost.

Codering na afsluiten hypotheek

Uiteraard kan het zijn dat je een codering oploopt nadat je je hypotheek hebt afgesloten. In dat geval moet je zo snel als mogelijk je financiële zaken op orde krijgen. Naarmate de tijd verloopt zal namelijk de zwaarte van je codering bij de BKR toenemen. Bij snel handelen blijft de schade beperkt. Bij toekomstige wijzigingen zoals het oversluiten van je hypotheek, afsluiten van aanvullende leningen enzovoorts wordt je aanvraag juist sneller goed gekeurd. Voor de BKR en jou krediet zaken is het dus belangrijk om je BKR registratie schoon te krijgen en te houden. Je zult dan alles in het werk moeten stellen om je BKR hypotheek netjes af te lossen.

Copyright 2021 bkr-hypotheek.me