Hoe van BKR registratie af komen

BKR registratie

Een BKR registratie vindt plaats bij het aangaan van een krediet, een betalingsachterstand op een krediet, het onbereikbaar zijn van de schuldenaar na een betalingsachterstand, het inlossen van een gedeelte van het krediet of het inlossen van het volledige krediet.

Vaak nemen mensen aan dat zodra zij een schuld afbetaald hebben, de BKR registratie automatisch vervalt en de lei weer schoon is. Helaas is dat niet zo. Een BKR registratie is erg vervelend aangezien u dan in het geval van een negatieve notering, geen nieuwe kredieten (leningen, hypotheken, rood staan op de bankrekening, creditcard etc) aan kunt vragen.

U zult er dan zelf achteraan moeten om deze registratie te laten verwijderen door de partij waar u het krediet afgenomen hebt. Dit kan uiteraard pas zodra de schuld afgelost of kwijtgescholden is. U kunt hiervoor het beste een aangetekende brief sturen naar de kredietverstrekker waarin u verwijst naar de onjuiste registratie en de reden waarom deze onterecht is.

Geen reactie

Indien de kredietverstrekker geen gehoor geeft aan de eerste brief dient u een tweede brief te sturen en als die niet beantwoord wordt kunt u een klacht indienen bij het BKR waarin u aangeeft dat de kredietverstrekker niet reageert op uw brief welke u het beste kunt voorzien van een kopie van de brief welke u verstuurd hebt tezamen met het bewijsje van de aangetekende verzending. U dient dan de bank danwel een redelijke tijd gegeven te hebben om te reageren op uw verzoek.

Klacht indienen

Als er sprake is van een onterechte registratie door de kredietverstrekker kunt u een klacht indien bij het BKR (bureau krediet registratie). Alvorens u een brief stuurt naar de kredietverstrekker of BKR is het handig om eerst te weten welke registraties (coderingen) u heeft. Dit kunt u doen door bij een bank een aanvraagformulier voor een uitdraai van uw gegevens en eventuele registraties zoals deze bekend zijn bij het BKR in te vullen. Dan krijgt u deze uitdraai binnen enkele dagen tot weken toegestuurd op het (post) adres welke u in heeft gevuld op het aanvraagformulier.

Voorbeeldbrief aan kredietverstrekker

VOORBEELDBRIEF BEZWAAR ONTERECHTE BKR REGISTRATIE Eigen naam Straatnaam Postcode en woonplaats Eventueel telefoonnummer Eventueel e-mailadres

Plaats Datum

Naam kredietverstrekker/bank t.a.v. [naam contactpersoon/afdeling Bijzonder Kredietbeheer] Straatnaam Postcode en woonplaats

Betreft: onjuiste registratie BKR


Geachte heer/mevrouw,

Na inzage van mijn gegevens bij het BKR maak ik bezwaar tegen de onjuiste vermelding van de gegevens van uw maatschappij. Het gaat om de informatie over [vermeld de overeenkomst en hoe u geregistreerd staat]. Ik ben het met deze registratie niet eens omdat [motivatie invullen, bijvoorbeeld: op tijd betaald, andere afspraken]. Kopieën van de bewijsstukken heb ik bijgevoegd.

Ik verzoek u dan ook om het BKR opdracht te geven deze registratie [te wijzigen/door te halen/aan te passen] en binnen twee weken schriftelijk op deze brief te reageren.

Hoogachtend,

[Uw naam] [Uw handtekening]

Voorbeeldbrief BKR

VOORBEELDBRIEF GEEN REACTIE OP BEZWAAR ONTERECHTE BKR REGISTRATIE Eigen naam Straatnaam Postcode en woonplaats Eventueel telefoonnummer Eventueel e-mailadres

Plaats Datum

Naam kredietverstrekker/bank t.a.v. [naam contactpersoon/afdeling Bijzonder Kredietbeheer] Straatnaam Postcode en woonplaats

Betreft: Geen reactie op verzoek aan bank voor verwijderen van onjuiste BKR registratie


Geachte heer/mevrouw,

Op DATUM heb ik bijgaande brief verstuurd aan NAAM KREDIETVERSTREKKER met het verzoek de registratie welke zij op DATUM bij u gemeld hebben te verwijderen aangezien deze op onterechte basis geplaatst is.

KREDIETVERSTREKKER heeft hier echter tot op heden geen gehoor aan gegeven.

Bij deze wil ik u vragen KREDIETVERSTREKKER te vragen om deze registratie te verwijderen en mij van dit proces op de hoogte te houden.

Hoogachtend,

[Uw naam] [Uw handtekening]

Copyright 2021 bkr-hypotheek.me