BKR hypotheek zonder toetsing

BKR hypotheek zonder toetsing

Om een hypotheek te verkrijgen krijg je te maken met een krediet verstrekker en het al of niet toetsen van jou BKR registratie. In principe is het zo dat als jou hypotheek aanvraag niet wordt getoetst bij het BKR, je ook geen hypotheek verstrekt zult krijgen. Daarom is het van belang dat jou krediet verleden in orde is en een eventuele codering van lichte vorm is. Daarmee kun je redelijk snel een hypotheek verstrekt krijgen. In het geval dat je dus wel een BKR codering hebt, verloopt een aanvraag voor een BKR hypotheek minder snel. Om je van dienst te zijn, kun je terecht bij een BKR hypotheek adviseur.

Verplichte toetsing

Bij het afsluiten van een hypotheek voor particuliere woning aankoop zal de krediet verstrekker altijd een toetsing doen bij het Bureau Krediet Registratie BKR te Tiel. Daartoe zijn krediet verstrekkers verplicht. Elke krediet verstrekker zal dit bovendien doen om in te schatten of de kredietnemer betrouwbaar is danwel risicovol. Juist op basis van deze toetsing weet de bank waar ze aan toe zijn. Voor het eventueel verstrekken van een nieuwe lening dan wel hypotheek geeft een eventuele BKR codering inzicht in aanvullende eisen die de krediet verstrekker stelt. Bovendien bepaalt de krediet verlener hiermee eveneens de hoogte van de te vergoeden rente. Naarmate de BKR codering minder zwaar is, zal het rente percentage meer regulier zijn.

BKR hypotheek adviseur

Iedereen in Nederland die een krediet afsluit wordt geregistreerd bij het BKR. Bij een betalings achterstand krijg je echter een BKR codering. Wil je een hypotheek afsluiten op het moment dat je een BKR codering hebt, zul je een BKR hypotheek adviseur moeten inschakelen. Deze onderzoekt jou persoonlijke financiële situatie. Daarmee wordt in kaart gebracht wat jou persoonlijke mogelijkheden zijn bij verschillende hypotheek verstrekkers. Mocht daarbij blijken dat je een lichte codering hebt, kun je mogelijk terecht bij reguliere hypotheek aanbieders. Bij een zwaardere codering zal je hypotheek adviseur je uitgebreid informeren over de voor- en nadelen van het afsluiten van een BKR hypotheek. Daarbij bestaat uiteraard te kans dat je geen hypotheek verstrekt krijgt, juist omdat je risicovol wordt ingeschat.

Hypotheek rente

Met een zware codering zul je meer rente moeten betalen. De hoogte van de te verkrijgen lening danwel hypotheek is zeer afhankelijk van jou huidige maandelijkse lasten. De zwaarte van jou BKR codering en je rest schuld hebben hier ook grote invloed op. Mochten deze meevallen valt uiteraard te overwegen om je huidige leningen te bundelen door ze over te sluiten in één gezamelijke BKR hypotheek. Daartoe moet je zeker de voorwaarden goed kennen, en de krediet verstrekker moet ondanks je BKR verleden vertrouwen in jou situatie hebben.

Nederlandse Hypotheek Garantie

Een hypotheek zul je zondermeer niet verkrijgen zonder een toetsing bij het BKR. Mocht je een aanbieder tegenkomen die je anders verteld, is het uiteraard verstandig om verder te kijken. Ook in geval van het afsluiten van een BKR hypotheek is het wijs om te kijken naar de mogelijkheid van een BKR hypotheek binnen de Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG). Dit biedt je aanvullende garanties waarbij de waarde van de lening wordt veilig gesteld voor de krediet aanbieder.

Copyright 2021 bkr-hypotheek.me