BKR hypotheek oversluiten

BKR hypotheek oversluiten

Je huidige hypotheek heb je afsloten ten tijde dat de rente stand vrij hoog stond. Omdat je een betere hypotheekvorm hebt gevonden tegen een betere rentestand kun je overwegen om je hypotheek over te sluiten. Daarmee kun je mogelijk op je maandelijkse lasten besparen. Of het is juist een lange tijd geleden dat je je hypotheek hebt afgesloten en je hebt dus een aardig kapitaal opgebouwd. Het kan daarmee interessant zijn om je oude hypotheek over te sluiten. Echter je hebt een BKR registratie. Waar moet je nu rekening mee houden om je oude hypotheek of je BKR hypotheek over te sluiten?

Zekerheid omtrent maandelijkse lasten en afbetaling BKR hypotheek

Voordat je je BKR hypotheek laat oversluiten moet je eerst inzicht hebben in de wijzigingen van de maandelijkse lasten, en hoeveel je qua schuld erop achteruit gaat. De krediet verlener zal hierover zeker kritisch zijn. De nieuwe hypotheekvorm moet zondermeer weinig risicovol zijn. Het BKR en de krediet verlener willen zekerheid of je de maandelijkse lasten kunt opbrengen alsmede je na looptijd de BKR hypotheek schuld volledig kunt aflossen. Risicovolle aandelen- of beleggingshypotheken zijn binnen de BKR hypotheken dan ook vrijwel uitgesloten. Je zult dus een BKR hypotheek moeten afsluiten waarbij aflossing gegarandeerd is. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een spaarhypotheekvorm als BKR hypotheek.

Rente stand bij BKR hypotheek

Om je BKR hypotheek over te sluiten krijg je te maken met een BKR hypotheek adviseur. Deze adviseur onderzoekt voor jou situatie de beste rentestand in combinatie met de meest acceptabele BKR hypotheekvorm. Omdat je bij het BKR gecodeerd staat zal de rente vergoeding die je betaalt hoger zijn dan bij een reguliere hypotheek. Deze vergoeding betaal je juist omdat je gecodeerd staat. De hogere rentestand heeft dus ook invloed op de hoogte van het leenbaar bedrag binnen de nieuwe BKR hypotheek. Mocht je dus met een BKR hypotheek willen oversluiten, is het verstandig dit te doen als je al een aardige krediet opbouw hebt binnen je oude hypotheek.

Fiscaal voordeel

Zodra je BKR hypotheek is overgesloten en je voldoet netjes aan je maandelijkse verplichtingen, heb je als vanouds belastingvoordeel. Omdat veelal de BKR hypotheek wordt afbetaald na looptijd, geniet je als BKR hypotheek lener maximal van het belastingvoordeel over de gehele looptijd. Dit bespaart je in principe op je maandelijkse lasten, en de overheid steunt de aanwas van je kapitaal. Daartoe kun je via het formulier “voorlopige aangifte” maandelijks een voorlopige teruggaaf aanvragen. Daarmee worden je maandelijkse lasten verlicht.

Kritische beoordeling

Bij het oversluiten van je oude “BKR” hypotheek kan het zijn dat je minder kunt lenen dan regulier mogelijk is. Door de BKR codering wordt je namelijk kritisch beoordeeld. Omdat je mogelijk andere maandelijkse lasten hebt, kan het zijn dat het leenbaar bedrag niet dermate hoog is. Dit kan dus leiden tot het niet nemen van een andere lening. Als potentiële krediet nemer zul je dus ook kritisch moeten zijn over je eigen situatie. Kun je de maandelijkse lasten na het verkrijgen van de nieuwe BKR hypotheek daadwerkelijk dragen. Je bent namelijk de enige die alles weet over jou eigen situatie.

Copyright 2021 bkr-hypotheek.me